DOMUS GRUP – www.domusgrup.ro va pastra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autoritaţile legale competente.

in conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneţi de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

domusgrup.ro respecta viata privata a clientilor si vizitatorilor si se obliga sa protejeze datele personale ale acestora. Prezenta Politica de Confidentialitate are in vedere website-ul www.domusgrup.ro (denumite in mod colectiv “Website”). Politica noastra se bazeaza pe Regulamentul 2016/679/UE (GDPR) pentru protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

POLITICA DE CONFIDENtIALITATE

Ultima actualizare: mai 2018

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale proprietarului site-ului domusgrup.ro, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet domusgrup.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii

III. 1 Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al proprietarului domusgrup.ro de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, domusgrup.ro prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de domusgrup.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea și bifarea casutei corespunzatoare din formularul de contact disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti solicita expres acest lucru.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a imbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al domusgrup.ro de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, proprietarul domusgrup.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, proprietarul domusgrup.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina domusgrup.ro in desfașurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre domusgrup.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea și imbunatatirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile și limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre domusgrup.ro pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati
in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre domusgrup.ro, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea domusgrup.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre domusgrup.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
  • dreptul la ștergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
   acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de ștergere a datelor, domusgrup.ro sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre [detinatorul website-ului] catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al domusgrup.ro sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care domusgrup.ro poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit și fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Cererile repetate de ștergere, cererile nefondate sau excesive for fi taxate cu 10 Euro per request. Request inseamna fiecare bifare din pagina dedicata unde va puteti urmari inregistrarile pe site.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: [email protected]

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie.

 

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

Ultima actualizare: mai 2018

1. Introducere
Prezenta Politica privind fișierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de internet domusgrup.ro. Informatiile prezentate in continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de catre proprietarul domusgrup.ro in contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din doua parti: numele cookie-ului și continutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecarui utilizator in parte și anume pentru:

 • imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet catre proprietarul domusgrup.ro, in calitate de detinator al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi in viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, in functie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de internet, proprietarul domusgrup.ro poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta și mai accesibila pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba in care este vizualizata o pagina de internet;
 • moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife;
 • facilitarea accesului in contul utilizatorilor;

4. Care este durata de viata a cookie-urilor?
Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina și durata de viata a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat cand utilizatorul iși inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana la ștegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?
Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre proprietarul domusgrup.ro, caz in care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”).
Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de protectie a datelor și Politica de Confidentialitate disponibila pe aceasta pagina de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook, etc.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanta a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de inregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;
f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

a. Cookie-uri de performanta
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.

b. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar in scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabilește tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectata.

d. Cookie-uri pentru inregistrare
Atunci cand va inregistrati pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza acest demers. Serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sa asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. in cazul in care nu a fost selectata optiunea „pastreaza-ma inregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizarii respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

7. Ce tip de informatii sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Aceasta pagina de internet recunoaște browserul pana cand cookie-urile expira sau sunt șterse.

8. Particularizarea setarile browserului in ceea ce privește cookie-urile
in cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
in cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare data cand browserul este inchis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii iși pot configura browserul sa respinga fișierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor și interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Utilizator: Am citit cele enunţate mai sus şi declar ca sunt de acord cu aceste menţiuni.